Ordensregler og retningslinjer

For god ordens skyld

Retningslinjer

Retningslinjerne for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller finder du her

Ordensregler

 • Børn under 8 år må kun benytte svømmehallen ifølge med en badende voksen.

 • Børn, der er fyldt 7 år skal benytte den respektive dame- eller herreafdeling.

 • Svømmehallen påtager sig intet ansvar for tøj eller værdigenstande.

 • Personer, der lider af smitsomme sygdomme, hudsygdomme, væskende sår, eller bærer forbindinger, har ikke adgang.

 • Personer der ikke kan holde på afføring og urin, må ikke benytte bassinerne. Babyer skal være iført speciel tætsluttende ble-buks. Kan købes i billetsalg.
 • Skoler, klubber og foreninger m.fl., der får anlægget stillet til rådighed, er ansvarlig for de badendes sikkerhed. Livredder kan evt. tilkøbes hos lederen.

 • Forud for benyttelse af svømmebassiner og sauna skal afvaskning af hår og hele kroppen foretages – uden badetøj. Efter toiletbesøg skal afvaskning foretages på ny. Først efter afvaskning er det tilladt at iføre sig badetøj.

 • Svømmehallen tilbyder mulighed for afvaskning bag afskærmende forhæng.

 • Det er ikke tilladt at benytte undertøj under badetøjet.

 • Løb ikke i hallen da gulvet er ekstremt glat. Benyt evt. badesko.

 • Personer der ikke kan svømme skal være opmærksomme på vanddybder og div. anvisninger på skilte.

 • Benyttelse af badelegetøj, vipper, 3 og 5 meter, samt andet udstyr, som svømmehallen stiller til rådighed - sker på eget ansvar. Skilte og anvisninger skal overholdes.

 • Fotografering er kun tilladt efter aftale med vagthavende livredder. Gælder også mobiltelefon.

 • Mad og drikke må ikke nydes i hallen med mindre det er efter aftale med svømmehallens personale eller indgår som en del af svømmehallens service.

 • Alle kaldes op 30 min. før annonceret lukketid i slagelse og 20 min i Korsør.

 • Anvisninger fra badepersonalet og skilte skal efterkommes.

 • Tilsidesættelse af reglementet kan medføre bortvisning og karantæne.

 • Eventuelle klager kan rettes til lederen.
Siden er sidst opdateret 20. October 2022